Meny

Pow Tech har tagit fram ny provtagare

08 mars 2016 09:44

Pneumatisk provtagare för pulver och granulat som är livsmedelsgodkänd.

Kan svetsas in i silo eller fallrörssystem. Lätt att demontera och serva.

Ändlägesgivare ger bekräftelse att provtagning skett när den används för automatisk provtagning.

Tillverkas i rostfritt utförande.

Kontakta Pow Tech för mer information. Tel. 0510-609 60 eller kundtjanst@powtech.se