Meny

Blandare

Vi har tre olika typer av blandare för pulver eller granulat: paddel-, ribbon-, och plogskärsblandare. Blandarna utformas olika beroende på om det gäller kontinuerlig blandning eller batchvis, och de tillverkas i svartstål, rostfritt eller syrafast material. Hör gärna av er till oss om hur er blandningsprocess ser ut så hjälper vi er att ta fram rätt blandare. Vi har också utrustning för produkthanteringen både före och efter blandaren.

Plogskärsblandare

Plogskärsblandaren är en rejäl och snabb satsvis blandare som mekaniskt fluidiserar produkten. De roterande "plogbladen" skapar en centrifugalkraft inuti kammaren som ger en tredimentionell homogen blandning, även för produkter med olika partikelstorlek. Kapaciteten är från 54 liter upp till 9 000 liter med en fyllnadsgrad på 30-70 %. Större blandare kan tillverkas på begäran. Utförande finns i kolstål, rostfritt eller syrafast.

Ribbonblandare

Ribbonblandaren är en robust blandare som effektivt blandar utan att skada produkten mekaniskt eller genom värme. Den robusta konstruktionen ger en lång livslängd med säker drift och låg energiåtgång. Maskinen lämpar sig för kemisk, plast och livsmedelsindustri. Kapaciteten är från 78 liter till 11 550 liter.

 

Kontinuerlig blandare

Den kontinuerliga blandare används till blandning av pulver och granulat i kontinuerliga processer. Även tillsats av vätskor är möjligt. Blandaren är lämpad för livsmedels, kemisk och farmaceptisk industri. För att få ett bra resultat krävs en kontrollerad matning av produkten till blandaren. Blandaren finns från 2,6 liter och upp till 26 000 liter. Den tillverkas i kolstål, rostfritt eller syrafast.

Batchblandare

Batchblandare eller satsblandare används till blandning av pulver och granulat i processer där man tillämpar satsvis blandning. Även tillsats av vätskor är möjligt. Blandaren är lämpad för livsmedels, kemisk och farmaceptisk industri. För att få ett bra resultat krävs en kontrollerad matning av produkten till blandaren. Blandaren finns från 2,6 liter och upp till 26 000 liter. Den tillverkas i kolstål, rostfritt eller syrafast.

Blandare för pastörisering

Plogskärblandaren är en rejäl och snabb satsvis blandare som mekaniskt fluidiserar produkten. De roterande "plogbladen" skapar en centrifugalkraft inuti kammaren som ger en tredimentionell homogen blandning, även för produkter med olika partikelstorlek. Kapaciteten är från 54 liter upp till 9 000 liter med en fyllnadsgrad på 30-70 %. Större blandare kan tillverkas på begäran. Utförande finns i kolstål, rostfritt eller syrafast.

Paddelblandare

Paddel-blandaren är försedd med dubbla paddelaxlar, vilket ger snabb och homogen blandning av fasta material och inblandning av vätskor i pulver. Den används även i coating-processer och för granulering. Blandningen får hundraprocentig homogenitet t ex frysta grönsaker, frukostflingor, potatispulver och kryddor. Paddel-blandarens komplexa och geniala konstruktion kombinerar snabb blandning med lågt varvtal. Detta innebär skonsam produktbehandling och minimalt slitage. Tömning sker snabbt genom de stora bottenluckorna.

3D blandare

PTU-serien 30 Mixer eller Multi Direction Powder Mixer används för homogen blandning av pulverformiga produkter med olika specifika vikter och partikelstorlekar. Det är också möjligt att blanda torra till våta blandningar. Produktionsprocessen är hygienisk och dammfri eftersom produkten blandas i oberoende behållare av varierande storlek.

Under blandningsprocessen rör sig pulvret i en slumpmässig riktning från centrum till slutet av behållaren och samtidigt från topp till botten. På ett så flerdimensionellt sätt behöver PTU-serien 3D-mixer bara kort blandningstid och relativt låg strömförbrukning.

Blandarens "mjuka" blandningsverkan är bra för slutprodukter som är känsliga för påverkan av blandaren och tenderar att bryta och minska partikelstorlek eller är produkter som är  mycket slitande.

Kontiunerlig paddelblandare

PTP-serien Paddle Mixer är en utveckling av den konventionella plogskärsblandaren, men den har en mildare blandning när den körs (för sköra och känsliga pulver och granulat) och kräver mindre strömförbrukning.

Dessutom har PTP-serien Paddel blandare har bättre prestanda när materialen är mer flytande och viskösa, till exempel uppslamningar, detta beror på att det konventionella plogskärsverktyget tenderar att klibba och linda de viskösa materialen runt sig medan den nya paddelbladen inte gör det.

Huvudskillnaden mellan PTP- och PTS blandare är blandningsverktygen: PTS Mixer använder det plogformade verktyget, medan PTP Mixer använder paddelverktyg.

PTP-seriens Paddelblandare kan användas överallt där Plogskärsblandare används, samt även till finblandning, spridning, uppslamning, emulgering, avluftning, anlöpning, accelererande kemiska eller fysiska reaktioner, granulering, nedbrytning av agglomerat, etc. Det lämpar sig också för sådana svåra processer som blandning av spårämnen i proportioner upp till 1 av 1 000 000 delar.

PSG SIGMA MIXER/MIXTRUDER

The PSG series Sigma Mixer, which is also known as the Double Sigma Mixer, or Double Z Blade Mixer, is used for the mixing-kneading of materials with very high viscosi- ty (over 500,000 cps).

With its unique design of Z-shaped mixing tools installed in two semi-cylinders, The PSG series Sigma Mixer is able to provide a combined functions of compressing, stretching, folding, kneading & mixing, which makes it widely used in the chemical, food, sealing compound and paint industries, among others. If a screw extruder is applied for discharging, the mixer is also called Sigma Mixer Extruder, or Mixtruder.

 

Fatblandare

The PDR series Drum Hoop Mixer has been developed to meet increasing demands for a low batch mixer for mixing, blending, homogenizing, dyeing of dry powders and granules particularly in smaller industries or when frequent product changes as required. PDR series Drum Hoop Mixer...

Hög hastighets blandare

PDI-seriens Höghastighet blandare, även kallad Mixer Granulator, Våt Granulator, eller High Shear Mix Granulator. Är en effektiv och mångsidig blandare för blandning av torra pulver eller granulering med tillsats av vätska inom mycket kort tid. Blandare har utmärkt rengöringsförmåga.

Den ger perfekt resultat för en blandning tack vare den innovativa designen med en central impeller och vertikal chopper.

Den beprövade blandningseffekten i PDI-serien Höghastighet blandare garanterar effektiv blandning i många applikationer. Optimal prestanda garanteras med särskild utformning av matning, tömning och installation av blandaren.